สนใจล้าง/สแกนฟิล์ม มาหาเราได้ที่
FOTOCLUBBKK, 1158 ถ.เจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 ดูแผนที่