บริการล้าง/สแกนฟิล์ม Developing & Scanning film

ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย โดยช่างกล้องมืออาชีพ

บริการล้าง/สแกนฟิล์ม

Developing & Scanning film

ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย

โดยช่างกล้องมืออาชีพ

เรารวมกัน เราเฮฮา

เราป้ายยา เราถ่ายรูปสนใจล้าง/สแกนฟิล์ม มาหาเราได้ที่
FOTOCLUBBKK, 1158 ถ.เจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 ดูแผนที่