1583400320344_IMG_20191008_165445.jpg

สนใจล้าง/สแกนฟิล์ม มาหาเราได้ที่
Fotoclub BKK 1158 ถ.เจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10500

087-673-7333 ตำบล บางรัก อำเภอ บางรัก จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10500 ขอทราบเส้นทาง